Друк

Випуск 4(8), Економіка, 2018

Перегляди: 639

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 4 (8), 2018

Електронне наукове фахове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року 


1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
  1. Тропіна І.В.
Інноваційна форма підготовки сучасних економістів у позаурочний час
  2. Філіпова Н.В., Решітко Н.І.  Актуальні проблеми кадрової політики в державному управлінні
  3. Черняєва О.В., Черняєв А.О.  Чинники формування сучасного стилю державного управління
  4. Шматько Н.М., Маслак М.В., Юр М.В.  Аналіз шляхів вирішення проблем безробіття в Україні
2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  5. Карпушенко М.Ю.        Оцінка вартості бізнесу як складова економічної безпеки
  6. Проценко А.В.  Економічна ідентифікація інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств
  7. Яковлева Ю.В. Інформація та знання як передумови формування економіки знань
   
3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  8. Ареф'єва О.В. Інноваційна домінанта в управлінні розвитком підприємств: теоретично-практичний аспект
  9. Васильєва М.О. Проблеми фінансового планування як одного із елементів фінансового менеджменту підприємства
10. Головаш О.В. Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури залізничного транспорту
11. Давидова О.Ю. Використання технології когнітивного моделювання при розробці управлінських рішень на основі альтернативних сценаріїв розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
12. Дуксенко О.П. Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств
13. Остапюк Б.Б. Діагностика економічної безпеки підприємств залізничного транспорту
14. Палькевич Ю.С. Державне регулювання кредитного забезпечення конкурентноспроможності аграрних підприємств
15. Прохорова В.В., Проценко В.М. Інноваційний розвиток підприємств транспортного туризму
16. Самойленко І.О., Колесник М.С. Сучасні підходи щодо підвищення рівня енергоефективності підприємств комунальної та державної власності в рамках державно-приватного партнерства
4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
17 Михальченко Г.Г.
Стратегічне планування для активізації регіонального розвитку
   

Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 10 від 31.05.2018 р.


© Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

економічна ідентифікація інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств