Випуск 4 (7), Педагогіка, 2018

Перегляди: 1262

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Педагогіка"

№ 4 (7), 2018

Електронне наукове фахове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року


ЗМІСТ 

1. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ
  1. Антонова А. С. Методологічні та теоретичні основи естетичного виховання сучасної студентської молоді

  2. Борова Т. А.

Адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у контексті європейських цінностей забезпеченняякості вищої освіти
  3. Гуралюк А. Г., Ростока М. Л. Сучасні засоби візуалізації предметних онтологій на адаптивних засадах

  4. Єльникова Г. В.

STEM-освіта в контексті адаптивного підходу

  5. Мандражи О. А.

Управління освітніми проектами
2. УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
  6.  Андрієвська В. М. Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи у векторі запровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти
  7.  Бобрикова Ю. С. Cучасні та інноваційні методи викладання і навчання спеціалістів у вищій школі
  8.  Бруєва В. А. Актуальність підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю у вищій школі на адаптивних засадах
  9. Ветренко М. Ю., Кравченко Г. Ю. Управління якістю дошкільної освіти на основі освітнього моніторингу
  10. Дем'яненко В. Б., Дем'яненко В. М. Комп'ютерні основи відкритих систем адаптивного навчання
  11. Завязун Т. В. Дослідження сучасних підходів до проблеми виникнення труднощів комунікації дошкільників
  12. Кривошеєва І.А.  Технологія формування управлінської культури керівників закладу дошкільної освіти
  13. Марчук А.А.  Особливості застосування стилів комунікації у прцесі управління педагогічною взаємодією
  14. Міровська М.  Потреби та запити студента закладу вищої освіти України в умовах сучасності
  15. Перерва В.В.  Навчально-польова практика як засіб формування  професійної компетентності майбутнього вчителя біології
  16. Петренко В.А.  Адаптивне управління підготовкою студентів-менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії як педагогічна умова
  17. Погорєлова Т.Ю.  Корпоративна соціальна відповідальність як складова професійної компетенції майбутнього менеджера
  18. Ростока М.Л.  Організаційно-педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у пілготовці робітничих кадрів
  19. Савєльєва Т.А. Педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів сфери обслуговування в професійно-педагогічних навчальних закладах

  20. Сасіна Л. О.

Cлоціологічне дослідження ставлення студентів до навчання

  21. Сюравчик М. К., Мастеркова Т. В.

 
Інституціоналізація культурного капіталу особливо обдарованих учнів у системі загальної середньої освіти
3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  22. Баніт О. В. Професійний розвиток менеджерів транснаціональних корпорацій у системі неперервної освіти
ІV. ІСТОРІЯ АДАПТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ (ЕКОНОМІЧНИМИ) СИСТЕМАМИ

                                     Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 8 від 13.04.2018 р.

© Українська інженерно-педагогічна академія

 © Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами

 © Автори