Випуск 3(6), Економіка, 2017

Перегляди: 897

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 3 (6), 2017

Інформація для друку     Зміст      Обкладинка    Сертифікат

Електронне наукове фахове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року 


І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
  1. Бодрецький М.В. Проблематика поняття "криза" та його похідних у сучасних наукових дослідженнях
ІІ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  2. Михальченко Г.Г., Карнаухова А.С.       Раціоналізація структури споживчого кошика як основа формування справедливих соціальних стандартів
  3. Федорова Ю.В. Перспективи інноваційного розвитку України в умовах глобалізації
ІІІ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  4. Ареф'єва О.В., Ареф'єв С.О. Методологічні підходи реалізації інноваційного управління розвитком підприємств
  5. Давидова О.Ю. Тенденції розвитку інноватики в управлінні підприємствами
  6. Кузнецова Г.В.  Методи оцінки стратегічного контролінгу в системі антикризового управління на підприємствах
  7. Нестеренко Р.В.  Актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств машинобудування
  8. Прохорова В.В. Ринок логістичних послуг як складова розвитку сучасної системи господарювання підприємств
  9. Рябов О.В. Становлення та розвиток вітчизняного автосервісу
10. Самойленко І.О. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю компаній енергетичної галузі: методологічний підхід до бенчмаркингу
11. Хлівна І.В. Вектори формування конкурентних переваг у туристичній індустрії
12. Яковлєва Ю.В. Підходи до визначення результативності застосування соціально-економічних методів управління підпрємствами
13. Яшинов О.Л., Юхнов Б.Ю. Товарна політика підприємства соціально-культурної сфери та її особливості
ІV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
14. Атаєва О.А. Визначальна роль трудового потенціалу в розвитку продуктивних сил
15. Дикань В.Л., Воловелська І.В. Сучасні підходи до моделювання ефективної системи управління персоналом
16. Єльникова Г.В.

Ключові поняття та зміст управління персоналом

   

Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 3 від 31.10.2017 р.


© Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"