Друк

Випуск 1 (2), Економіка, 2016

Перегляди: 558

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 1 (2), 2016

Електронне наукове видання


     ЗМІСТ 

   1. Єльникова Г.В. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівників професійних навчальних закладів
   2. Кобець С.П. Оцінка конкурентної стійкості машинобудівних підпрємств
   3. Лях І.О. Аадаптивно-реноваційний вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування
   4. Мушникова С.А.
Методичний підхід щодо формування системи управлінських інновацій на синергетичних засадах на промислових підприємствах
   5. Мушников О.О. Формування стратегії управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств
   6. Прохорова В.В. Оцінка ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства
   7. Тупчій А.Ф. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців обліку засобами інтерактивних технологій
   8. Федорова Ю.В. Проблемы повышения уровня качества жизни населения Украины
   9. Черепня Г.М. Аналітіко-інструментальні основи забезпечення ефективного управління ризиками підприємств
  10. Чобіток В.І. Контролінгові механізми управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств
   

 Затвердженно рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 8 від 20.12.2016 р.


 © Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"