Друк

Випуск 2 (3), Педагогіка, 2017

Перегляди: 1335

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Педагогіка"

№ 2 (3), 2017

Інформація для друку     Зміст      Обкладинка    Сертифікат

Електронне наукове видання


ЗМІСТ 

І. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ
  1Аннєнкова І.П. Моніторинг якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ (діалектичний підхід)
  2. Гавлітіна Т.М. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на адаптивних засадах
  3. Єльникова Г. В. Адаптивне управління розвитком громадсько активних шкіл в Україні
  4. Назаренко Л.М. Інноваційні підходи до управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу
  5. Цегольник П.А. Методолгизация образования как ответ на вызовы постиндустриальной эпохи
 
ІІ. УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
  6.  Герлянд Т.М. Методичний підхід до впровадження технології проектного навчанн в аграрних ПТНЗ
  7.  Гермак О.Л Адаптивний підхід до контролю і оцінювання навчальної діяльності майбутніх електромонтерів
  8.  Гуменюк В.В. Організація діяльності кафедри менеджменту та освітніх технологій на адаптивних засадах
  9.  Гуралюк А.Г. Адаптивність контексту сучасного електронного підручника
 10. Кащук В.В. Маркетингові дослідження в управлінської діяльності дошкільним навчальним закладом
 11. Кравченко Г.Ю. Адаптивне управління: вимірювання результативності розвитку діяльності кафедри ВНЗ
 12. Лук'яненко Г.І. Наступність у підготовці фахівців готельно-ресторанної справи
 13. Мерзлякова О.Л.  Компетентнісний підхід у післядипломній освіті вчителів: структура компетентностей та їх діагностика
 14. Михасюк О.В. Теоретичні основи громадсько-державного управління загальноосвітнім навчальним закладом
 15. Чиненова А. О. Формування інформаційної культури педагогів навчального закладу
ІІІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 16. Баніт О.В.
Особливості управління людськими ресурсами в німецьких корпораціях
 17. Лунячек В.Е. Освіта Фінляндії: досвід адаптивного управління
ІV. ІСТОРІЯ АДАПТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ (ЕКОНОМІЧНИМИ) СИСТЕМАМИ
 18Полякова Г.А. 
   

                                     Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 9 від 23.01.2017 р.

© Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

© Автори