Випуск 1 (1), Педагогіка, 2016

Перегляди: 1457

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Педагогіка"

№ 1 (1), 2016

Електронне наукове видання


             ЗМІСТ

 
1. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕОРІЇ ОСВІТИ
   1. Єльникова Г.В Адаптивне управління розвитком професійно-технічної освіти в ринкових умовах
   2. Гавлітіна Т.М. Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації педпрацівників та підтримка досліджень їхніх інновацій: адаптивний підхід
   3. Гуралюк А.Г. Сучасний електронний підручник: виклики сьогодення
   4. Кузьмінська Л.Д. Проектування та реалізація системи консультування з професійної кар'єри учнів професійно-технічних навчальних закладів на адаптивній основі
   5. Одайник С.Ф. Моніторинг як фактор адаптивного управління
2. УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
   6. Герлянд Т.М. Особливості застосування технології контекстного навчання у закладах професійно-технічної освіти
   7. Гермак О.Л Моніторинг навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх електромонтерів за використанням електронних освітніх ресурсів
   8. Гуменний О.Д. Рівень партнерського спілкування як критерій оцінювання інформаційної культури керівників навчальних закладів 
   9. Кравченко Г.Ю. Роль цільових творчих груп в адаптивному управлінні розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти
   10. Лапшина І.С. Моделювання електронних систем навчання як адаптивна форма управління інноваціними освітніми процесами
   11. Лук'яненко Г.І. Формування професіоналізму майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи
   12. Назаренко Л.М., Маренчук О.М.  Гуманізація управлінської діяльності в контексті концепції адаптивного управління загальноосвітнім навчальним закладом
   13. Падерно В.В. Формування професійної ідентичності в майбутніх фахівців у процесі самостійної англомовної діяльності 
3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
   14. Баніт О.В.
Відображення концептуальних положень неперервного професійного розаитку дорослих у міжнародних документах
4. ІСТОРІЯ АДАПТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ (ЕКОНОМІЧНИМИ) СИСТЕМАМИ
   15. Фесік Л.І.


Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 8 від 20.12.2016 р.

 © Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"