Перегляди: 1474

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

Перегляди: 1324

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

Випуск № 2 (3), 2017

Перегляди: 1671

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

Випуск № 3 (5), 2017

Перегляди: 1339

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

 

Випуск № 4 (7), 2018

Перегляди: 540

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 1 (2), 2016

Електронне наукове видання


     ЗМІСТ 

   1. Єльникова Г.В. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівників професійних навчальних закладів
   2. Кобець С.П. Оцінка конкурентної стійкості машинобудівних підпрємств
   3. Лях І.О. Аадаптивно-реноваційний вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування
   4. Мушникова С.А.
Методичний підхід щодо формування системи управлінських інновацій на синергетичних засадах на промислових підприємствах
   5. Мушников О.О. Формування стратегії управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств
   6. Прохорова В.В. Оцінка ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства
   7. Тупчій А.Ф. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців обліку засобами інтерактивних технологій
   8. Федорова Ю.В. Проблемы повышения уровня качества жизни населения Украины
   9. Черепня Г.М. Аналітіко-інструментальні основи забезпечення ефективного управління ризиками підприємств
  10. Чобіток В.І. Контролінгові механізми управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств
   

 Затвердженно рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 8 від 20.12.2016 р.


 © Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

Перегляди: 840

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 2 (4), 2017

Інформація для друку     Зміст      Обкладинка    Сертифікат

Електронне наукове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року 


  1. Бабенко К.Є.
Активизация бизнес-инкубаторов в Харьковской области
  2. Валерко Р.А., Герасимчук Л.О. Оцінка запровадження екологічного податку у Житомирській області
  3. Єльникова Г. В. Організаційна культура підприємства
  4. Кір'ян О.І., Пархоменко О.С., Тихоненко Н.О. Система оплати праці як фактор підвищення ефективності діяльності персоналу
  5. Літкевич В.М. Фандрайзингова діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу
  6. Обидєннова Т.С. Розробка механізму структурних перетворень промислових підприємств
  7. Паздрій В.Я., Тропіна І.В.
Бізнес-турнир як інноваціна форма навчання економіці й бізнесу учнів 8-11 класів
  8. Прохорова В.В., Дружиніна Ю.О. Напрями оцінки ефективності функцірнування інтегрованих бізнес-структур підприємств машинобудування
  9.Чобіток В.І. Методичний підхід до формування системи оцінки ризиків на  промислових підприємствах
10.Шматько Н.М.
Відмінності гнучкого та адаптивного управління промисловими підприємствами
11.Федорова Ю.В. Транснаціональные корпорации в условиях глобализации
   

Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 9 від 23.01.2017 р.


 © Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

Перегляди: 917

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 3 (6), 2017

Інформація для друку     Зміст      Обкладинка    Сертифікат

Електронне наукове фахове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року 


І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
  1. Бодрецький М.В. Проблематика поняття "криза" та його похідних у сучасних наукових дослідженнях
ІІ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  2. Михальченко Г.Г., Карнаухова А.С.       Раціоналізація структури споживчого кошика як основа формування справедливих соціальних стандартів
  3. Федорова Ю.В. Перспективи інноваційного розвитку України в умовах глобалізації
ІІІ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  4. Ареф'єва О.В., Ареф'єв С.О. Методологічні підходи реалізації інноваційного управління розвитком підприємств
  5. Давидова О.Ю. Тенденції розвитку інноватики в управлінні підприємствами
  6. Кузнецова Г.В.  Методи оцінки стратегічного контролінгу в системі антикризового управління на підприємствах
  7. Нестеренко Р.В.  Актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств машинобудування
  8. Прохорова В.В. Ринок логістичних послуг як складова розвитку сучасної системи господарювання підприємств
  9. Рябов О.В. Становлення та розвиток вітчизняного автосервісу
10. Самойленко І.О. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю компаній енергетичної галузі: методологічний підхід до бенчмаркингу
11. Хлівна І.В. Вектори формування конкурентних переваг у туристичній індустрії
12. Яковлєва Ю.В. Підходи до визначення результативності застосування соціально-економічних методів управління підпрємствами
13. Яшинов О.Л., Юхнов Б.Ю. Товарна політика підприємства соціально-культурної сфери та її особливості
ІV. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
14. Атаєва О.А. Визначальна роль трудового потенціалу в розвитку продуктивних сил
15. Дикань В.Л., Воловелська І.В. Сучасні підходи до моделювання ефективної системи управління персоналом
16. Єльникова Г.В.

Ключові поняття та зміст управління персоналом

   

Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 3 від 31.10.2017 р.


© Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

Перегляди: 623

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка

 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Серія "Економіка"

№ 4 (8), 2018

Електронне наукове фахове видання

Наказ МОН України № 693 від 10 травня 2017 року 


1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
  1. Тропіна І.В.
Інноваційна форма підготовки сучасних економістів у позаурочний час
  2. Філіпова Н.В., Решітко Н.І.  Актуальні проблеми кадрової політики в державному управлінні
  3. Черняєва О.В., Черняєв А.О.  Чинники формування сучасного стилю державного управління
  4. Шматько Н.М., Маслак М.В., Юр М.В.  Аналіз шляхів вирішення проблем безробіття в Україні
2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  5. Карпушенко М.Ю.        Оцінка вартості бізнесу як складова економічної безпеки
  6. Проценко А.В.  Економічна ідентифікація інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств
  7. Яковлева Ю.В. Інформація та знання як передумови формування економіки знань
   
3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  8. Ареф'єва О.В. Інноваційна домінанта в управлінні розвитком підприємств: теоретично-практичний аспект
  9. Васильєва М.О. Проблеми фінансового планування як одного із елементів фінансового менеджменту підприємства
10. Головаш О.В. Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури залізничного транспорту
11. Давидова О.Ю. Використання технології когнітивного моделювання при розробці управлінських рішень на основі альтернативних сценаріїв розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
12. Дуксенко О.П. Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств
13. Остапюк Б.Б. Діагностика економічної безпеки підприємств залізничного транспорту
14. Палькевич Ю.С. Державне регулювання кредитного забезпечення конкурентноспроможності аграрних підприємств
15. Прохорова В.В., Проценко В.М. Інноваційний розвиток підприємств транспортного туризму
16. Самойленко І.О., Колесник М.С. Сучасні підходи щодо підвищення рівня енергоефективності підприємств комунальної та державної власності в рамках державно-приватного партнерства
4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
17 Михальченко Г.Г.
Стратегічне планування для активізації регіонального розвитку
   

Затверджено до друку рішенням засідання Вченої ради Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

протокол № 10 від 31.05.2018 р.


© Українська інженерно-педагогічна академія

© Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

економічна ідентифікація інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств