Друк

Тематика статей

Автор: Super User
on 26 листопада 2013
Перегляди: 1548

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
  АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Електронне наукове фахове видання у двох серіях:

«Педагогіка» & «Економіка»

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.),

а також входить до наукометричних баз даних:

«Бібліометрика української науки» (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy) і

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/


Робочі мови: українська, англійська, російська, польська


 

Тематика статей серії «Педагогіка»: теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади  кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід  розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного  управління в системі «людина-людина».

Тематика статей серії «Економіка»: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні  відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна   економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;  гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Головний редактор – Єльникова Галина Василівнадоктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)

Заступник головного редактора (серія «Педагогіка») – Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України» (м. Київ)

Заступник головного редактора (серія «Економіка») – Михальченко Ганна Григорівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, заступник керівника з наукової роботи (м. Бахмут)

Літературний редактор (за фахом філології) – Лузан Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наукдоцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (м. Харків)

Літературний редактор (за економічним фахом) – Палькевич Юлія Святославівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-методичним навчальним комплексом «Банк-Інститут» Київського інституту банківської справи (м. Київ)

Відповідальний за технологічну підтримку видання – Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру «Мала академія наук України» МОН України і НАН України, с.н.с. (м. Київ)

Відповідальний секретар видання – Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України» МОН України і НАН України,(м. Київ)