Рубрики видання

Автор: Super User
on 26 листопада 2013
Перегляди: 932

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
   

slider.3АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Електронне наукове фахове видання в двох серіях

(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)


Серія "ПЕДАГОГІКА"


Тематика статей серії «Педагогіка»:теорія методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади  кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід  розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного  управління в системі «людина-людина».


Рубрики:

1.  Адаптивне управління в теорії освіти
2.  Управління адаптивними процесами в освітній практиці
3.  Зарубіжний досвід розвитку теорії і практики адаптивного управління
4.  Історія адаптивного менеджменту соціально-педагогічними (економічними) системами

Серія "ЕКОНОМІКА"


Тематика статей серії «Економіка»:економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні  відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна   економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;  гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


Рубрики:

1.  Економічна теорія та історія економічної думки
2.  Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3.  Економіка та управління національним господарством
4.  Економіка та управління підприємствами
5.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6.  Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7.  Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8.  Гроші, фінанси і кредит
9.  Облік, аналіз та аудит
10. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" у двох серіях: серія «Педагогіка»; серія «Економіка»

входить до наукометричних баз даних:

"Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy) і Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/