Друк

Редакційна колегія

Автор: Super User
on 23 червня 2016
Перегляди: 1511

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Електронне наукове фахове видання в двох серіях:

"ПЕДАГОГІКА" & "ЕКОНОМІКА"

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)

Електронне наукове фахове видання "Адаптивне управління: теорія і практика" у двох серіях: серія «Педагогіка»; серія «Економіка»

А також входить до наукометричних баз даних:

"Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy)

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/

Видання є рецензуємим джерелом


Робочі мови: українська, англійська, російська, польська (або інша мова автора-носія)


Наукова рада:

Биков Валерій Юхимович – доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційний технологій і засобів навчання НАПН України,  дійсний член НАПН України (м. Київ) а

Романовський Олександр Георгійович  доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». член-кореспондент НАПН України (м. Харків) а

Коваленко Олена Едуардівна доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії,  (м. Харків) а 

Єльникова Галина Василівна – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) а


Серія "ПЕДАГОГІКА"


Рябова Зоя Вікторівна – заступник головного редакторадоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України", (м. Київ) а


Члени редакційної колегії:

Борова Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології, факультету економіки і права Харківського національного економічного університету (м. Харків) а

Діденко Олександр Васильович  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії державної прикордонної служби (м. Хмельницький) а

Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) а

Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) а

Лунячек Вадим Едуардович доктор педагогічних наук, професор, професор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Михальченко Ганна Григорівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, заступник керівника з наукової роботи (м. Бахмут) а

Сорочан Тамара Михайлівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) а

Зуб’як Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, ректор Івано-Франківського обласного Інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Івано-Франківськ) а

Кретович Світлана Сергіївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору переміщених ВНЗ Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри університетської освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) а

Полякова Ганна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків) а

Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків) а

Кошель Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділом креативної психології і педагогіки Республіканського інституту професійної освіти (Біларусь, м. Мінск) а

Редвінський Казімеж –директор Інституту педагогіки Академії імені Яна Дулугоша в Ченстохові (Республіка Польща) а


Відповідальний редактор:

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології, факультету економіки і права Харківського національного економічного університету (м. Харків)


Серія "ЕКОНОМІКА"


Михальченко Ганна Григорівна – заступник головного редактора, доктор економічних наук, доцент; професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, заступник керівника з наукової роботи (м. Бахмут)


Члени редакційної колегії:

Дмитренко Геннадій Анатолійович доктор економічних наук, професор; професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України", дійсний член Української Академії нау та Міжнародної кадрової Академії, фахівець у галузі управління (м. Київ);

Дороніна Майя Степанівна − доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри соціології і психології управління Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків);

Ковальов Валерій Миколайович – доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії,  (м. Бахмут);

Куценко Віра Іванівна – доктор економічних наук, професор; завідувач відділу суспільних проблем сталого розвитку Інституту економіки, природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України,  заслужений діяч науки і техніки України (м. Київ);

Пономаренко Володимир Степанович − доктор економічних наук,  професор; ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України  (м.  Харків);

Прохорова Вікторія Володимірівна – доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри економіки підприємств та організації діяльності суб'єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії, (м. Харків);

Хлівна Ірина Вікторівна − доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України", (м. Київ);

Антипцева Олена Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Кір'ян Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Обидєннова Тетяна Сергіївна − кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харкі);

Федорова Юлія Володимирівна  − кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Шматько Наталія Михайлівна − кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Чапка Мирослав − доктор економічних наук, професор; академік Академії економічних наук України, ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща);

Gozora Vladimir − Dr.h.cprofmpx.h.cprofIng., PhD – директор інституту економіки та управління Вищої школи економіки та менеджменту в державному управлінні у Братиславі (м. Братислава, Словаччина);

John McNeill − PhD, Professor, Providence University College (Canada);

Helmut Hollner − FH-Prof.Dl Dr Techn University of Applied Sciences FH "Technikum Wienn" (Austria)


Відповідальний редактор:

Дуднєва Юлія Ернстівна кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)


Літературний редактор (за фахом філології) – Лузан Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»  (м. Харків) а

Літературний редактор (за економічним фахом) – Палькевич Юлія Святославівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПН України" (м. Київ) а

Відповідальний за технологічну підтримку видання – Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; старший науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру "Мала академія наук України" МОН України і НАН України (м. Київ) а

Відповідальний секретар видання – Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру "Мала академія наук України" МОН України і НАН України (м. Київ) а


Контактна інформація:

© Українська інженерно-педагогічна академія

www.uipa.edu.ua/ua/

© Громадська організація «Школа адаптивного управління

соціально-педагогічними системами»

http://adaptive.16mb.com/