Про видання. Правила публікації у виданні.

Автор: Super User
on 23 червня 2016
Перегляди: 1477

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Електронне наукове фахове видання у двох серіях:

«Педагогіка» & «Економіка»

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)

Випуски здійснюються чотири рази на рік:

перший і третій квартали - серія "Педагогіка", другий і четвертий - серія "Економіка"

Видання є рецензованим джерелом


1. До видання приймаються наукові статті експериментального, узагальнюючого, методичного і методологічного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (зі статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для освіти й раніше не публікувалися. Стаття має бути побудована в логічній послідовності, без повторень і граматичних помилок, із чіткими формулюваннями, насичена фактичним матеріалом, містити огляд наукових досліджень учених та сучасного стану проблеми, постановку завдань, методику (методологію), результати досліджень, їх обговорення, висновки й список літератури.

2. Наукові статті, надіслані до друку, мають супроводжуватися: витягом із протоколу засідання відділу (кафедри, лабораторії тощо) про рекомендацію статті до друку; рецензією (для аспірантів та докторантів); ключовими словами й авторським резюме реферуванням (українською, російською та англійською мовами чи іншою мовою – для зарубіжних авторів).

3. У статті не повинно бути зайвих надрукованих символів. Не використовувати примусовий та ручний переніс слів. Автоматично встановити заборону «висячих» рядків. Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або кількома проміжками.

4. Посилання на використану літературу в тексті, формули, таблиці, рисунки, схеми, графіки виконуються згідно з вимогами. Обов'язковою вимогою є посилання на статті авторів у попередніх випусках даного видання!

5. Посилання в тексті на джерела треба зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.

6. Автор статті вказує повну назву організації та відомства. Відсутність інформації з афіліювання авторів або неправильність, представлення неповних даних, призводять до втрати даних у профілях авторів та організацій, створенню множинних профілів, втрати даних про публікації. Увага! Обов’язково надавати інформацію українською, російською й англійською мовами (чи мовою автора-носія).

Увага! Обовязково пройти електронну реєстрацію автора за е-формою

Увага! Статті з використанням комп'ютерного перекладу з мови орігінала статті на англійську та інші не приймаються до розгляду і не повертаються авторові. Редакція за бажанням автора може рекомендувати якісний переклад на іноземну мову у кваліфікованого фахівця за узгодженням за додаткову оплату.

7. Авторський оригінал статті має бути завершеним, підписаним автором і не може доопрацьовуватись після прийняття його редакцією.

8. Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухваленою редакційною колегією до друку.

9. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

10.Оформлення та зміст статті має відповідати вимогам до наукових статей опублікованих у фаховому виданні.

11.Автор після повідомлення про рішення редакційної колегії щодо можливості розміщення статті в е-виданні має здійснити благодійний внесок із розрахунку 40 грн/стор., статті обсягом до 11 сторінок мають сталий показник вартості 450 грн . Розміщення публікацій у виданні, їх рецензування та підтримка технологічної бази е-середовища видання здійснюються виключно за рахунок благодійних внесків авторів! Послуги щодо технічної редакції і форматування змісту статей, а також переклад тексту і анотацій на англійську мову представниками редакції здійснюються за вимогою авторів у разі необхідності (оплата згідно тарифів виконанців послуг). 

Технологія подання статті до публікації:

  1. Заповніте е-форму, обов'язкову для публікації.
  2. Надішліть нам статтю та квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті у вигляді благодійного внеску (після повідомлення про прийняття матеріалів). Адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
  3. Редакція організує рецензування Вашої статті протягом 2–3 днів. Нагадуємо, що статті аспірантів, магістрантів і студентів публікуються за наявності рецензії наукового керівника або співавтора з науковим ступенем.
  4. Якщо стаття успішно пройшла рецензування, ми відправляємо вам лист з інформацією: «Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації».
  5. Як тільки електронна версія видання розміщується на сайті, ми повідомляємо вам про це. Потім, після виходу видання відправляємо Вам сертифікат про публікацію з необхідними для звітування даними. 

З повагою, редакційна колегія!


Видання зареєстровано у наукометричних базах даних:

"Бібліометрика української науки" (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy)

Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=it2hW9wAAAAJ&hl=uk)/