Наші автори

Автор: Марина Ростока
on 30 березня 2017
Перегляди: 811

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Електронне наукове фахове видання у двох серіях:

серія «Педагогіка»; серія «Економіка»

Включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.)


 

    ПІБ Науковий ступінь, звання, шифр спеціальності Посада

         Освітня установа

          Місто  № видання/сертифікату
               
А   1. Агєєва Ольга Олександрівна -  директор Люботинський професійний ліцей залізничого транспорту

м. Люботін

№3(5), 2017 /

№002/02-17P

             
  2. Андрієвська Віра Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди м. Харків №4(7), 2018
             
  3. Аннєнкова Ірина Петрівна доктор педагогічних наук, доцент    Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  м. Одеса №2(3), 2017
             
  4. Антонова Алевтина Михайлівна - старший викладач кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально- науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут №4(7), 2018
             
  5. Ареф'єва Олена Володимирівна доктор економічених наук, професор завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національний авіаційний університет м. Київ №3(6), 2017
             
  6. Ареф'єв Сергій Олегович доктор економічених наук професор кафедри підприємництва і бізнесу Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ №3(6), 2017
               
    7. Атаєва Олена Алімівна кандидат економічних наук доцент кафедри економіки підприємств і менеджменту  Навчально- науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут №3(6), 2017
 
Б   8. Бабенко Кристина Євгенівна кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту 

Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №2(4), 2017
 
  9. Баніт Ольга Василівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

докторант Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України м. Харків

№1(1), 2016;

№2(3), 2017;

№4(7), 2018

 
  10. Бобир Валентина Григорівна  -

головний спеціаліст;

стажист-дослідник кафедри педагогіки, управління та адміністрування

Університет менеджменту освіти НАПН України

м. Київ

№3(5), 2017 /

№001/01-17P

             
  11. Бобрікова Юлія Сергіївна кандидат педагогічних наук доцент кафедри інженерної педагогіки та психології Навчальний професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут №4(7), 2018
             
  12. Бодрецький Михайло Вікторович кандидат економічних наук докторант Киевский национальний университет имени Тараса Шевченко м. Київ №3(6), 2017
             
  13. Бондаренко Тетяна Сергіївна кандидат педагогічних наук (13.00.04), доцент доцент кафедри інформаційних, комп'ютерних і поліграфічних технологій

Українська інженерно-педагогічна академія

ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Харків

№3(5), 2017 /

№002/02-17P

             
  14. Борова Тетяна Анатоліївна
доктор педагогічних наук, професор  завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків №4(7), 2018
             
  15. Бруєва Вікторія Анатоліївна аспірант молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №4(7), 2018
             
В
      
  16. Валерко Руслана Анатоліївна кандидат сільськогосподарських наук, доцент  доцент  Житомирський національний агроекологічний університет м. Житомир  №2(4), 2017
 
  17. Васильєва Марія Олександрівна - асистент Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №4(8), 2018
             
  18. Ветренко Марина Юріївна - магістранта кафедри педагогіки та іноземної філології Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків №4(7), 2018
             
  19. Власенко Андрій Анатолійович аспірант кафедра психології управління Університет менеджменту освіти" НАПН України м. Київ №3(5), 2017
             
  20. Воловельська Ірина Валеріївна кандидат економічних наук доцент кафедри «Економіка і управління виробничим і комерційним бізнесом» Український державний університет залізничного транспорту м. Харків №3(6), 2017
             
  21. Волошина В О         №3(5), 2017
               
Г
 

22. Гавлітіна Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук (13.00.07), доцент  проректор з наукової роботи Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Рівне №1(1), 2016 №2(3),2017
 
  23. Герасимчук Людмила Олександрівна кандидат сільськогосподарських наук, доцент доцент  Житомирський національний агроекологічний університет м. Житомир  №2(4), 2017
 
  24. Герлянд Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук (13.00.07)старший науковий співробітник

старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України м. Київ

№1(1), 2016

№2(3), 2017

 
  25. Гермак Ольга Леонидівна аспірант (13.00.04) здобувач ступеня кандидата педагогічних наук, викладач енергетичних дисциплін

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії і машинобудування" 

м. Кривий Ріг

№1(1), 2016 №2(3), 2017 
 
  26. Голубєв Станіслав Миколайович кандидат економічних наук викладач кафедри економіки і соціальних наук  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків №3(5), 2017
             
  27. Гуменний Олександр Дмитрович кандидат педагогічних наук (13.00.04) завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів  Інститут професійно-технічної освіти НАПН України  м. Київ  №1(1), 2016
 
  28. Гуменюк Віра Василівна кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  м. Хмельницький №2(3), 2017 
 
  29. Гуралюк Андрій Георгійович

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу мережевих систем

Національний центр "Мала академія наук України"

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Київ 

№1(1), 2016 №2(3), 2017

 

 
Д   30. Давидова Оксана Юріївна кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри готельного і ресторанного бізнесу  Харківський державний університет харчування та торгівлі м. Харків №3(6), 2017
             
  31. Деньга Наталія Миколаївна  - заступник директора з виконавчої та фінансової роботи Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка м. Кременчуг  №3(5), 2017 / №004/04-17P
             
  32. Дикань Володимир Леонідович доктор економічних наук, професор завідувач кафедри «Економіка і управління виробничим і комерційним бізнесом» Український державний університет залізничного транспорту м. Харків №3(6), 2017
             
 
33. Дружиніна Юлія Олександрівна
- здобувач кафедри економіки і організації діяльності суб’єктів госпадорювання  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №2(4), 2017
 
  34. Дуднєва Юлія Ернстівна кандидат економічних наук, доцент  доцент кафедри менеджменту  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків  №2(4), 2017
             
Е,Є  
  35. Єльникова Галина Василівна доктор педагогічних наук (13.00.02), пофесор завідувач кафедри менеджменту

Українська інженерно-педагогічна академія

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Харків 

№1(1), 2016 №2(4), 2017

№3(5), 2017

№3(6), 2017

№4(7), 2018

 
Ж  
               
З   36. Завязун Тетяна Володимирівна кандидат психологічних наук старший викладач кафедри психології Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» м. Житомир  №4(7), 2018
               
И  
І  
               
    37. Карнаухова Анастасія Сергіївна - студентка Навчальний професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут №3(6), 2017
               
    38. Карпушенко Марія Юріївна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова  м. Харків №4(8), 2018
               
К    39. Кащук Вікторія Володимирівна  - студентка за спеціальністю «Управління навчальним закладом»  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків  №2(3), 2017
 
  40. Кір'ян Олена Іванівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №2(4), 2017
 
  41. Кобець Сергій Петрович здобувач кафедри економіки і організації діяльності суб’єктів госпадорювання Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків  №1(2), 2016
 
  42. Ковригіна Лілія Михайлівна кандидат філологічних наук доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» м. Житомир №3(5), 2017
             
  43. Колесник Маргарита Сергіївна - студентка Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова м. Харків  №4(8), 2018
             
  44. Кохно Тетяна Назіфієвна - науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України м. Київ №3(5), 2017
             
  45. Кривошеєва Ірина Дмитрівна -

магістрантка кафедри педагогіки та іноземної філології

керівник 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 266 комбінованого типу Харківської міської ради

м. Харків №4(7), 2018
             
  46. Кузминська Леся Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

старший науковий співробітник 

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами" м. Київ №1(1), 2016
 
  47. Кузнецова Ганна Вікторівна - - Комунальне підприємство «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради м. Харків №3(6), 2017
             
  48. Кудикіна Надія Василівна доктор педагогічних наук, професор головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки НАПН України м. Київ  №3(5), 2017
             
  49. Кухарчук Петро Михайлович кандидат наук з державного управління, доцент професор кафедри суспільно-гуманітраних дисциплін  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» м. Житомир №3(5), 2017
             
  50. Кравченко Ганна Юріївна доктор педагогічних наук, доцент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Харків 

№1(1), 2016

№2(3), 2017 №3(5), 2017

№4(7), 2018

 
Л    51. Лапшина Ірина Сергіївна кандидат педагогічних наук  ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами" м. Запоріжжя 

№1(1), 2016

№3 (5), 2017

 
  52. Літкевич Алла Миколаївна директор  Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

м. Буча

№2(4), 2017
 
  53. Лугова Вікторія Миколаївна кандидат економічних наук доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків №3 (5), 2017
             
  54. Лузан Людмила Олександрівна кандидат педагогічних наук доцент кафедри методики навчання мов і літератури

КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти"

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Харків №3(5), 2017
             
  55. Лук'яненко Ганна Іванівна кандидат педагогічних наук (13.00.04), доцент  доцент Хмельницький національний університет м. Хмельницький

№1(1), 2016

№2(3), 2017

 
  56. Лунячек Вадим Едуардович доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності 

Українська інженерно-педагогічна академія

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Харків №2(3), 2017
 
  57. Лях Інна Олександрівна аспірант кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №2(4), 2017
 
М    58. Макодзей Людмила Іванівна кандидат педагогічних наук доцент Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» м. Київ №1(1), 2016
             
  59. Маренчук Ольга Миколаївна - директор Херсонська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 39, «Школа-родина» Херсонської міської ради м. Херсон №1(1), 2016
 
  60. Мандражи Оксана Анатоліївна кандидат педагогічних наук доцент кафедри фізики та вищої математики  Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва м. Харків №4(7), 2018
             
  61. Марчук Аліса Андріївна - викладач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків №4(7), 2018
             
  62. Маслак Марія Володимирівна кандидат економічних наук старший викладач Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет" м. Харків №4(8), 2018
             
  63. Мастеркова Тетяна Вікторівна - методист лабораторії освітнього адміністрування  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» м. Житомир

3(5), 2017

№4(7), 2018

             
  64. Махиня Тетяна Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» м. Київ №3(5), 2017
             
  65. Мерзлякова Олена Леонідівна кандидат психологічних наук докторант Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  м. Київ  №2(3), 2017
             
  66. Михальченко Ганна Григорівна доктор економічних наук, доцент зпрорфесор кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності   Навчальний професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут

№3(6), 2017

№4(8), 2018

             
  67. Міхасюк Оксана Вячеславівна  - ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами" м. Богодухів  №2(3), 2017
  68. Мушнікова Світлана Олександрівна здобувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків  №2(4), 2017
 
  69. Мушніков Олександр Олександрович  - здобувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків  №2(4), 2017
Н   70. Назаренко Людмила Миколаївна ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами" м. Херсон

№1(1), 2016 №2(3), 2017

3(5), 2017

             
  71. Нестеренко Роман Васильович - старший викладач кафедри тилового забезпечення  Національна академія Національної гвардії України м. Харків №3(6), 2017
               
    72. Нічуговська Лілія Іванівна доктор педагогічних наук, професор професор кафедри вищої математики і фізики Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» м. Полтава №3(5), 2017
               
О   73. Обидєннова Тетяна Сергіївна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту

Українська інженерно-педагогічна академія

м. Харків  №2(4), 2017
 
  74. Одайник Світлана Федорівна кандидат педагогічних наук проректор 

 

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Херсон 

№1(1), 2016

№3(5), 2017

             
П   75. Падерно Вікторія Вікторівна аспірант кафедри англійської філології Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського м. Миколаїв

№1(1), 2016

№3(5), 2017

             
  76. Паздрій Віталій Ярославович кандидат економічних наук викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана» м. Київ  №2(4), 2017
 
  77. Пархоменко Олена Степанівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедры управления и администрирования ННІ "Каразинская школа бизнеса" Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина м. Харків  №1(2), 2016 №2(4), 2017
 
  78. Пащенко Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук (13.00.04)старший науковий співробітник

старший науковий співробітник Інститут професійно-технічної освіти НАПН України м. Київ  №2(3), 2017
             
  79. Петренко Вікторія Олександрівна кандидат педагогічних наук доцент кафедри педагогіки та іноземної філології Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків  
             
  80. Погорєлова Тетяна Юріївна - викладач кафедри педагогіки та іноземної філології  Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків   
             
  81. Полосков Віктор Олександрович кандидат історічних наук професор кафедри суспільно- гуманітраних дисциплін Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» м. Житомир 3(5), 2017
             
  82. Полякова Ганна Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент  ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами" м. Харків  №1(1), 2016 №2(3), 2017
  83. Прохорова Вікторія Володимирівна доктор економічених наук, професор завідувач кафедри економіки і організації діяльності суб’єктів госпадорювання  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків 

№1(2), 2016 №2(4), 2017

№3(6), 2017

 
  Р   84. Решитко Назар Іванович - студент Чернігівський національний технологічний університет м. Чернігів №4(8), 2018
             
  85. Ростока Марина Львівна кандидат педагогічних наук (13.00.04)  старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання 

Національний центр "Мала академія наук України"

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Київ 

№1(1), 2016 №2(3), 2017,

№3(5), 2017

№4(7), 2018

 
  86. Рябова Зоя Вікторівна доктор педагогічних наук, професор  завідувач кафедри менеджменту 

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Київ  №3(5), 2017
 
  87. Рябов Олег Вячеславович - студент Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №3(6), 2017
             
С   88. Савєльєва Тетяна Анатоліївна

аспірант 

 

заступник директора з НВР

Української інженерно-педагогічна академія

Харківський державний професійно-педагогічний коледж ім. В.І. Вернадського

м. Харків 

№3(5), 2017

             
  89. Савченко Ірина Миколаївна кандидат педагогічних наук (13.00.04)старший науковий співробітник  учений секретар Національний центр "Мала академія наук України" м. Київ №3(5), 2017
             
  90. Самойленко Інна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова м. Харків №4(8), 2018
             
  91. Сасіна Людмила Вікторівна кандидат економічних наук доцент Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця м. Харків №4(7), 2018
             
  92. Свистун Валентина Іванівна доктор педагогічних наук, професор провідний науковий співробітник  Національний університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ №3(5), 2017
             
  93. Сидоренко Вікторія Вікторівна доктор педагогічних наук професор  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України м. Київ №3(5), 2017
             
  94. Скрипник Марина Іванівна кандидат педагогічних наук доцент Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України м. Київ №3(5), 2017
             
  95. Сорочан Тамара Михалівна доктор педагогічних наук (13.00.04), професор директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України  м. Київ  №3(5), 2017
             
  96. Сюравчик Микола Кирилович - проректор з питань моніторингу якості освіти і незалежного оцінювання  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» м. Житомир 3(5), 2017
             
Т   97. Тихоненко Наталія Олександрівна  - студентка  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків  №2(4), 2017
 
  98. Тупчій Антоніна Филимонівна кандидат педагогічних наук (13.00.04) доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту, менеджменту та маркетингу  Київський університет туризма, економіки і права  м. Київ  №1(2), 2017
У  
Ф   99. Фесік Людмила Іванівна кандидат педагогічних наук  директор

ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж» 

ГО "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"

м. Чернівци №1(1), 2016 №2(3), 2017
             
  100. Федорова Юлія Володимирівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №3(6), 2017
 
  101. Філіпова Наталія Володимирівна кандидат економічних наук, доцент доцент Чернігівський національний технологічний університет м. Чернігів  №4(8), 2018
 
 Х     102. Хлівна Ірина Вікторівна доктор економічних наук доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України м. Київ №3(6), 2017
             
  103. Хорошковська Тетяна Петрівна молодший науковий співробітник  відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України м. Київ №3(5), 2017
             
  104. Храпач Ганна Сергіївна - молодший науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень Національний університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ №3(5), 2017
               
Ц   105. Цегольник Петро Анатолійови кандидат наук з державного управління, доцент доцент кафедри менеджменту Національний транспортний університет м. Київ  №2(3), 2017
 
Ч   106. Черепня Галина Миколаївна  - Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №2(4), 2017
 
  107. Черняєв Андрій Олександрович - заступник голови Соледарська міська об’єднана територіальна громада м. Соледар №4(8), 2018
             
  108. Черняєва Олена Вікторівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут №4(8), 2018
             
  109. Чиненнова Алла Олександрівна магістр спеціальності «Управління навчальними закладами» Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця м. Харків  №2(3), 2017
 
  110. Чобіток Вікторія Іванівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри економіки і організації діяльності суб’єктів госпадорювання  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №2(4), 2017
 
 Ш   111. Шматько Наталія Михайлівна  кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту  Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків 

№2(4), 2017

№4(8), 2018

 
 Ю    112. Юр Марк Віталійович  - студент Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет" м. Харків  №4(8), 2018
             
  113. Юхнов Борис Юрійович кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків №3(6), 2017
               
Я   114. Яковлєва Юлія Володимирівна - старший викладач кафедри економіки підприємств та менеджменту Навчальний професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії м. Бахмут №3(6), 2017
             
  115. Яндола Кристина Олександрівна   - магістр Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця м. Харків №3(5), 2017
             
  116. Яновицька Наталія Іванівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України м. Київ №3(5), 2017
             
  117. Яшинов Олексій Леонідович кандидат економічних наук, доцент завідувач кафедри суспільних наук Харківський національний університет мистецтвім. І.П.Котляревського м. Харків №3(6), 2017